6 czerwca 2018

Oferta


Zabawy Fundamentalne

Wszystkim MegaMocnym dzieciom chcemy zawsze dać to, co najlepsze, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z Zabawami Fundamentalnymi. Dobra zabawa tworzy fundament rozwoju dziecka!

Podczas pierwszego roku życia dziecko uczy się setek umiejętności: rozwija i doskonali zmysł słuchu, wzroku, doskonali ruch i koordynację, równowagę.

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się około 50% zdolności do uczenia się, a następne 30% rozwija się do 8. roku życia! To, że Rodzice są najważniejszymi na świecie nauczycielami, a później żłobek i przedszkole – to najważniejsze miejsca uczenia się dziecka!

W żłobkach MegaMocni realizujemy brytyjski program Zabawy Fundamentalne, czyli bogaty zestaw zabaw i aktywności, które można stosować już od pierwszych miesięcy życia do osiągnięcia przez niego wieku szkolnego. Niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności, które będziemy realizować razem z dzieckiem, a przy okazji świetnie się bawić oraz budować stabilne, bogate fundamenty wielostronnego rozwoju dziecka.

Program powstał w wyniku wieloletnich badań dwóch ekspertów w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej: Colina Rose i Gordona Drydena.

Zdrowie

W Żłobkach MegaMocni wszystkie dzieci maja równe szanse. Dlatego do naszych placówek przyjmowane są dzieci z chorobami przewlekłymi takimi jak astma, cukrzyca i alergie pokarmowe. Dzięki prowadzeniu własnej kuchni i ścisłej współpracy z dietetykiem, realizujemy specjalistyczne diety.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Realizujemy zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie motoryki i koordynacji ruchowej. Pod okiem nauczyciela maluchy ćwiczą samodzielnie, a także uczestniczą w grach i zabawach ruchowych z rówieśnikami.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne to jedna z najważniejszych form aktywności prowadzonej w naszych żłobkach. Dzieci, za pomocą licznych środków plastycznych, rozwijają swoją pomysłowość i wyobraźnię. Poprzez tworzenie prac plastycznych mogą wyrazić swoje uczucia oraz myśli.