12 czerwca 2019

O nas

Zaczęło się od pomysłu. Jak to z każdym pomysłem bywa, połączyła nas pasja stworzenia czegoś wyjątkowego: Przedszkoli i Żłobków MegaMocni w Gdańsku i okolicach! Dziś, MegaMocni to sześć placówek działających na terenie miasta: Zaspa (2012 r.), Chełm (2015 r.), Stogi (2016 r.), Suchanino (2017 r.), Strzyża (2018r.), Jasień (2020 r.) oraz jedna w Gościcinie (2020 r.).


Stowarzyszenie DyNaMo inicjuje wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przedsięwzięcia edukacyjne, promujące postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka.

Jako Stowarzyszenie DyNaMo aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i kulturowym naszego miasta. Wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyliśmy to m.in. Kongres Dyrektorów Oświaty, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Festyn Rodzinny w dzielnicach Chełm i Suchanino, Festiwal Baltic Souvenir w Sopocie oraz wiele innych mniejszych i większych eventów.  Planujemy organizację festynów rodzinnych w dzielnicach Gdańska oraz udział w wydarzeniu ogólnomiejskim adresowanym do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • wspieranie nowoczesnych form edukacji;
  • promowanie alternatywnych form edukacji, kultury i sztuki;
  • wyrównanie szans w dostępie do edukacji;
  • poprawa jakości kształcenia;
  • organizowanie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych;
  • patronowanie działalności placówek oświatowych oraz wychowawczych;
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami stowarzyszenia;
  • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego;
  • współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i doskonalenia.