free essays on ancient greece quick and easy essay writing for kids by paul barger purpose of rhetorical analysis essays solution essay outline dubois essays 500 word handwritten essay
12 czerwca 2019

O nas

Zaczęło się od pomysłu. Jak to z każdym pomysłem bywa połączyła nas pasja stworzenia czegoś wyjątkowego: Przedszkoli i Żłobków MegaMocni w Gdańsku! Dziś, MegaMocni to pięć placówek działających na terenie miasta: Zaspa (2012r.), Chełm (2015r.), Stogi (2016r.), Suchanino (2017r.), Strzyża (2018r.).

Stowarzyszenie DyNaMo inicjuje wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przedsięwzięcia edukacyjne, promujące postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka.

Jako Stowarzyszenie DyNaMo aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i kulturowym naszego miasta. Wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyliśmy w ostatnim roku to m.in. Kongres Dyrektorów Oświaty, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Festyn Rodzinny w dzielnicach Chełm i Suchanino, Festiwal Baltic Souvenir w Sopocie oraz wiele innych mniejszych i większych eventów. W najbliższym czasie planujemy organizację festynów rodzinnych w dzielnicach Gdańska oraz udział w wydarzeniu ogólnomiejskim adresowanym do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń,  wspieramy zbiórką charytatywną Pomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz Fundację Obudź Nadzieję.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • wspieranie nowoczesnych form edukacji;
  • promowanie alternatywnych form edukacji, kultury i sztuki;
  • wyrównanie szans w dostępie do edukacji;
  • poprawa jakości kształcenia;
  • organizowanie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych;
  • patronowanie działalności placówek oświatowych oraz wychowawczych;
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami stowarzyszenia;
  • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego;
  • współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i doskonalenia.