6 czerwca 2018

Oferta

Zabawy Fundamentalne

W naszych żłobkach realizujemy brytyjski program „Zabawy Fundamentalne”, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-6 lat. Program ten powstał w wyniku wieloletnich badań dwóch ekspertów w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej: Colina Rose i Gordona Drydena i jest bazą do prawidłowego rozwoju dziecka – zarówno ruchowego, jak i psychicznego.

Zdrowie

W Żłobkach MegaMocni wszystkie dzieci maja równe szanse. Dlatego do naszych placówek przyjmowane są dzieci z chorobami przewlekłymi takimi jak astma, cukrzyca i alergie pokarmowe. Dzięki prowadzeniu własnej kuchni i ścisłej współpracy z dietetykiem, realizujemy specjalistyczne diety

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Realizujemy zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie motoryki i koordynacji ruchowej. Pod okiem nauczyciela maluchy ćwiczą samodzielnie, a także uczestniczą w grach i zabawach ruchowych z rówieśnikami.

 

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne to jedna z najważniejszych form aktywności prowadzonej w naszych żłobkach. Dzieci, za pomocą licznych środków plastycznych, rozwijają swoja pomysłowość i wyobraźnię. Poprzez tworzenie prac plastycznych, mogą wyrazić swoje uczucia oraz myśli.