12 czerwca 2019

O nas

Zaczęło się od pomysłu. Jak to z każdym pomysłem bywa połączyła nas pasja stworzenia czegoś wyjątkowego: Przedszkoli i Żłobków MegaMocni w Gdańsku! Dziś, MegaMocni to pięć placówek działających na terenie miasta: Zaspa (2012r.), Chełm (2015r.), Stogi (2016r.), Suchanino (2017r.), Strzyża (2018r.).

Stowarzyszenie DyNaMo inicjuje wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przedsięwzięcia edukacyjne, promujące postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka.

Jako Stowarzyszenie DyNaMo aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i kulturowym naszego miasta. Wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyliśmy w ostatnim roku to m.in. Kongres Dyrektorów Oświaty, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Festyn Rodzinny w dzielnicach Chełm i Suchanino, Festiwal Baltic Souvenir w Sopocie oraz wiele innych mniejszych i większych eventów. W najbliższym czasie planujemy organizację festynów rodzinnych w dzielnicach Gdańska oraz udział w wydarzeniu ogólnomiejskim adresowanym do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń,  wspieramy zbiórką charytatywną Pomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz Fundację Obudź Nadzieję.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • wspieranie nowoczesnych form edukacji;
  • promowanie alternatywnych form edukacji, kultury i sztuki;
  • wyrównanie szans w dostępie do edukacji;
  • poprawa jakości kształcenia;
  • organizowanie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych;
  • patronowanie działalności placówek oświatowych oraz wychowawczych;
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami stowarzyszenia;
  • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego;
  • współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i doskonalenia.